LICZENIE


Maszyny liczące dokładnie zliczają produkty i podają je do urządzeń pakujących.

 

 

WAŻENIE

 

Wagi umożliwiają dozowanie produktów z wysoką precyzją, do 0,01g. Często stosujemy połączony system ważenia i liczenia dla osiągnięcia najwyższych wydajności.


pAKOWANIE


Produkty są pakowane delikatnie, tak aby nienaruszone, odpowiednio oznakowane i zapakowane, trafiły do Waszych klientów.

© 2018 PAXMATIC AG bisher ABG PACKMAT AG